Toronto Chinese Orchestra 多倫多中樂團

Aug. 13 rehearsal videos

Herdsmen’s New Song 牧民新歌
Dizi: Lipeng Wu
httpv://www.youtube.com/watch?v=v67SSBo1ifc

Tune from Yangzhou 揚州小調
Erhu: Patty Chan
httpv://www.youtube.com/watch?v=ZBzznX3_eJI

Herdsmen’s New Song 牧民新歌
Dizi: Frederick Yiu
httpv://www.youtube.com/watch?v=k8xzbx_Nv3U

Harvest Festival Dance 祭樂歡舞
Conductor: Tony K.T. Leung
httpv://www.youtube.com/watch?v=9cVyFilZJho